Shark Tank Việt Nam mùa 3

16:55, 13/06/2019

Ngoài các nhà đầu tư của các mùa trước, Shark Tank Việt Nam mùa 3 có sự tham gia của 2 nhà đầu tư mới là Shark Đỗ Liên – Nhà sáng lập LIAN và Shark Phạm Văn Tam – Chủ tịch Asanzo Việt Nam.