số hóa D-IONE

11:38, 13/10/2020

Mới đây, FSI đã mang đến hội thảo kinh tế số các giải pháp số hóa, khai thác quản lý dữ liệu bao gồm: Giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ 4.0, Phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp L-IONE…