Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

16:12, 14/01/2020

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động văn hóa và thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2019.