startup

12:35, 26/08/2018

Khi nói đến các công ty startup, người ta thường hình dung ra những văn phòng thoải mái, vui tươi, sáng tạo và không khí làm việc năng động. Các công ty này có quy mô và kiểu mẫu cũng đa dạng như cá t