Sứ Thiên Thanh

13:10, 16/05/2019

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã: TTF) vừa có thông báo nhận sáp nhập CTCP Sứ Thiên Thanh. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 21/5 khi Gỗ Trường Thành được chấp thuận việc thay đổi vốn điều