tài chính

15:09, 28/04/2017

Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh với giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng trưởng cao tới 55% tính trên tỷ giá hối đoái cố định (CER) trong quý 1 của năm tài chính kết thúc vào ngày 2

Vàng giảm hấp dẫn - vì sao?
09:05, 02/02/2017
Kim Anh