Tầm nhìn

56 giờ trước

Lễ hội trở thành “thỏi nam châm” hút khách là câu chuyện đã được thế giới chứng minh từ lâu. Song phải đến khi Đà Nẵng, Quảng Ninh gặt hái thành công nhờ nâng tầm lễ hội, lễ hội Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch chủ lực để hút khách.