Tầm nhìn

Thứ sáu lúc 13:55

Mới đây, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là triển khai, tham mưu giúp thành phố lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Thành phần Ban chỉ đạo là đều là “những người quen” của Hà Nội.

Đợi chờ kịch bản mùa thu
11:25, 22/05/2020
TGO