Tầm nhìn

Thứ sáu lúc 10:08

Nổi bật trong báo cáo tài chính của các ngân hàng trong năm 2019 bên cạnh khối lợi nhuận nghìn tỷ là xu hướng gia tăng trở lại của nợ xấu. Ngoài ra, thách thức chung của các ngân hàng trong năm 2020 cũng đến từ room tín dụng eo hẹp.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 48
11:20, 14/03/2020
Liên Quỳnh