Tầm nhìn

49 giờ trước

“Chúng tôi hết sức hy vọng là dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát và đỉnh dịch sẽ giảm xuống trong những ngày tới”- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.