tập đoàn FLC

13:50, 19/04/2017

Theo thông tin từ HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã: ROS), ông Trịnh Văn Quyết vừa được giới thiệu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ mới và ứng cử vị trí Chủ tịch HĐQT.

FLC Faros mua 40% cổ phần sân golf Biscom
22:10, 04/04/2017
Thuỳ Linh