tập đoàn FLC

17:46, 12/10/2016

Từ 27/10 đến 27/11/2016, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đăng ký mua vào thêm 36 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lượng cần mua lên 66 triệu đơn vị. Sau giao dịch, ông Quyết sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,93% v