THA

13:50, 04/01/2019

CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, MCK: THA) vừa thông qua phương án phát hành gần 6,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.