Thế giới quản trị

64 giờ trước

Thủ tướng đã đưa ra 5 yêu cầu cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng như Tân Chủ tịch Viện - PGS.TS Bùi Nhật Quang.