Thế giới quản trị

10:30, 05/08/2020

Các khoá tập huấn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên cả nước hiểu rõ về Hiệp định EVFTA cũng như cách thức tận dụng cơ hội và áp dụng các cam kết trên thực tế.

Huế: Bao giờ... mùa du lịch?
16:28, 01/07/2020
Thảo Nguyên