Thế giới quản trị

10:22, 10/08/2018

Những ai đã từng biết về cuộc đời của Osho, đều có thể nhận thấy một thực tế: Với tình trạng hiện tại của TRUNG NGUYÊN, bóng dáng một kịch bản kiểu Sheela của Osho đang lặp lại.

Bí quyết quản trị của Elon Musk
08:01, 13/06/2018
Ngọc Bích
4 kiểu lãnh đạo kiến tạo tương lai
07:45, 16/05/2018
Liên Quỳnh