Thiền sư Osho

10:22, 10/08/2018

Những ai đã từng biết về cuộc đời của Osho, đều có thể nhận thấy một thực tế: Với tình trạng hiện tại của TRUNG NGUYÊN, bóng dáng một kịch bản kiểu Sheela của Osho đang lặp lại.