THỜI CUỘC

Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam đã gửi đơn tố cáo Asanzo đến Cơ quan an ninh - Bộ Công an, bên cạnh đó yêu cầu Asanzo xin lỗi, cải chính công khai.

15:30, 27/09/2019