Thời trang

15:30, 21/05/2019

Đối với thời trang nam giới, bộ Suit như một thước đo cho sự chuẩn mực của người đàn ông. Bởi dù đi qua các thời kỳ, Suit vẫn luôn là biểu tượng trường tồn với thời gian.