Thú chơi

Thứ bảy lúc 08:00

Nếu Kù Kao Khải làm “Cưới chuột” vào dăm ba năm trước, có lẽ chúng ta đã chẳng thấy một “Cưới chuột” mang hình thù hiện tại.