Thứ trưởng Bộ Xây dựng

11:04, 14/02/2020

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại nhà chung cư.