thủ tướng chính phủ

09:20, 05/06/2019

UBND TP. HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 194,84 ha thuộc phường Long Phước, quận 9 từ chức năng đất du lịch, di tích và danh thắng thành đất khu công viên khoa