thủ tướng chính phủ

07:30, 02/04/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng khi nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/