thương gia

07:46, 28/07/2016

Nửa đầu năm nay, do phải tăng chi phí dự phòng cho các khoản nợ xấu khổng lồ đã bán cho VAMC cũng như nợ xấu mới phát sinh nên lợi nhuận của một số nhà băng tiếp tục bị ăn mòn, dù nhiều ngân hàng đang