Thương gia luận

15:07, 24/10/2019

Từng nhận đến 30 triệu USD từ quỹ đầu tư quốc tế, liên tục mở cửa hàng tại nhiều khu vực đắc địa nhưng mới đây, chuỗi cửa hàng Món Huế đã đóng cửa hàng loạt, lỗ luỹ kễ gần 107 tỷ đồng. Vì sao một thương hiệu được đầu tư bài bản lại thất bại?

Ngày Doanh nhân bàn chuyện kinh doanh
08:00, 13/10/2019
Tuệ Minh