thương hiệu thế giới

09:30, 31/12/2017

Một nền kinh tế hội nhập đem lại rất nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra lắm thách thức để tồn tại và phát triển…