thượng viện

07:05, 08/11/2018

Đảng Cộng hòa mất đi Hạ viện nhưng việc giữ lại và giành thêm ghế tại Thượng viện là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump, mở ra định hướng cho cuộc đua vào năm 2020.