tiền điện tử

10:30, 30/07/2019

Facebook đưa ra thông báo tới các nhà đầu tư về những yếu tố rủi ro có thể ngăn trở việc ra mắt của Libra trong tương lai.