Tiêu điểm

1 giờ trước

Đây là nhận định của ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khi đánh giá về những khó khăn và thách thức mà ngành đường sắt đang trải qua trong lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển.