Tiêu điểm

10 giờ trước

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT của FPT tăng trưởng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019.