tổng công ty Lũng Lô

09:09, 02/12/2019

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, để tiếp tục các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ của các DN nợ kéo dài, chây ỳ, Cục thuế TP. Hà Nội phối hợp với Đài TH Hà Nội xây dựng phóng sự "Điểm mặt DN nợ thuế lớn".