tổng giám đốc Grab Việt Nam

15:17, 13/01/2020

Phó Chủ tịch Marketing Unilever Việt Nam trở thành Tổng Giám đốc Grab Việt Nam thay ông Jerry Lim.