Tổng giám đốc PVN

07:45, 14/03/2019

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có đơn xin từ chức gửi Hội đồng thành viên tập đoàn này.