TOP 200 doanh nghiệp tốt nhất Châu Á

11:05, 05/08/2019

Kỳ hạn của trái phiếu là 24 tháng với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.