TPBank

16:05, 23/04/2019

Năm 2019, TPBank đặt kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, tín dụng tăng trên 20%, phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết trên sàn tại Singapore.

TPBank nới room ngoại từ 24,9% lên 30%
06:20, 27/11/2018
Ngọc Diệp