trái phiếu chính phủ

15:43, 13/09/2019

Mỹ sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn 50 năm nếu có mức “nhu cầu thích hợp” nhằm làm giảm nguy cơ từ khối nợ công lên tới 22.000 tỷ USD của Mỹ và tận dụng mức lãi suất thấp. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cân nhắc