Trung tâm điều hành thông minh

09:15, 29/08/2019

Sự kiện khai Khai trương Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 28/8, không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới rành công nghệ, mà còn là các nhà quản lý, người dân t