Trung tâm phát triển AI

10:40, 03/06/2019

Ngày 3/6/2019, tại TP.HCM, Vitalify Asia - công ty nghiên cứu và phát triển Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) vừa chính thức ra mắt “Trung tâm phát triển AI dùng để kiểm phẩm" nhằm hướng