truy xuất nông sản

14:31, 11/09/2019

Đó là những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố.