Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

14:03, 05/12/2019

Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 11-14/12/2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.