uber

08:10, 03/11/2017

Một ứng dụng nước ngoài đã cùng lúc hợp tác với hai hãng taxi trong nước. Động thái này cho thấy, các hãng taxi truyền thống đã cầu viện tới các doanh nghiệp công nghệ chứ "không lấy truyền thống đấu

Grab Việt Nam báo lỗ hơn 400 tỷ đồng
11:00, 30/06/2017
Thương Gia