UBND tỉnh Khánh Hòa

16:00, 11/03/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đề xuất thu hồi các dự án, điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn (đối với phần diện tích được quy