Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

11:00, 30/10/2018

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.