VinMart+

16:20, 20/06/2020

Đại sứ New Zealand – Bà Wendy Matthews đã tới thăm và làm việc cùng ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VinCommerce về việc thúc đẩy tiêu thụ trái cây New Zealand tại thị trường Việt Nam.