violin

18:00, 29/06/2019

Từ ngày 3-11/8, Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi Âm nhạc quốc tế violin và Hòa tấu thính phòng Việt Nam 2019. Đây là lần đầu tiên Viẹt Nam tổ chức cuộc thi này.