vua bán hàng

08:52, 21/11/2019

Hàng ngàn doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã sẵn sàng để bùng cháy, nhưng thường thấy mình bị tê liệt hoặc bế tắc ở các mức độ khác nhau. Những bước đi sai lầm đã đưa họ vào một quỹ đạo chẳng dẫn đến đâu một cách nhanh chóng.