W32.AdCoinMiner

14:15, 28/03/2018

Bkav vừa phát đi cảnh báo cho biết đã có hơn 139.000 máy tính tại Việt Nam bị chiếm quyền điều khiển vì bị nhiễm virus đào tiền ảo mới W32.AdCoinMiner.