#AVC

Những khuất tất quanh dự án "máy đuổi chim sân bay"

Những khuất tất quanh dự án "máy đuổi chim sân bay"

Nhiều người thắc mắc không biết hệ thống đuổi chim này hiệu quả đến đâu mà tiêu tốn đến 1.162 tỉ đồng. Và cũng có không ít ý kiến đặt nghi vấn về tính cấp thiết của việc đầu tư dự án này.