#Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Thêm 4 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Thêm 4 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung thêm 4 mã cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Bao gồm VNL, NKG, HAR, HII…