#Gala “Giao lưu Doanh nhân VACOD – HBA – Hòa Bình 2024