100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

16:18, 04/03/2019

Số giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành địa phương 2 tháng đầu năm 2019 mới đạt hơn 16.210 tỷ đồng, đạt 3,89% so với kế hoạch Quốc hội giao.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia