12 dự án thua lỗ ngành Công thương

09:20, 11/09/2019

Theo báo cáo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng đã hoàn thành quyết toán dự án tháng 11/2013. Hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia