352 dự án

13:36, 12/11/2021

Từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai có hiệu lực đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đã tiếp nhận và giải quyết cấp giấy chứng nhận cho 352 dự án. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận được 85.046 căn (bao gồm căn hộ và nhà ở thấp tầng).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia