389 Tiền Giang

11:00, 09/12/2021

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra đột xuất tại 07 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiều mẫu thực phẩm chức năng (TPCN) có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp mức công bố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia