ABBank - Mã: ABB

15:50, 21/10/2022

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm 79% so với cùng kỳ, còn gần 86 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022 mà ABB đặt ra là 3.079 tỷ đồng thì ngân hàng đã thực hiện được 57% kế hoạch năm sau 9 tháng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia