AHLĐ Nguyễn Quang Mâu

14:55, 12/09/2022

Ngày 11/09, tại Thủ đô New Dehli - Ấn Độ, Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings) đã tổ chức chương trình: “Hội ngộ Kỷ lục Thế giới lần thứ 4”. AHLĐ Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch thương hiệu Gốm Đất Việt đón nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia